ریاست مرکز:
دکتر فرحزاد جباری آزاد
ایمیل: Jabbarif@mums.ac.ir

مرکز تحقیقات آلرژی در سال 1390 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مصوب گردید و فعالیت خود را دربیمارستان قائم (عج) آغاز نمود و در سال 1391 مورد موافقت اصولی و در سال 1397 مورد موافقت قطعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.
این مرکز در سال 1398 به شبکه جهانی GA2LEN UCARE ( Global Asthma Allergy Network Urticaria Center of Reference and Excellence) پیوست.
آدرس: مشهد، خیابان احمدآباد، بیمارستان قائم (عج)، ساختمان آموزش
ایمیل: arc@mums.ac.ir تلفن: 38012298-51-98+ فاکس: 38458769-51-98+

هیات موسس:
دکتر فرحزاد جباری، استاد آلرژی و ایمونولوژی بالینی (هیات علمی تمام وقت)
دکتر رضا فرید حسینی، استاد گروه ایمونولوژی (هیات علمی تمام وقت)
دکتر عبدالرضا وارسته، استاد گروه ایمونولوژی (هیات علمی پاره وقت)
دکتر حسین زرین فر، استادیارقارچ شناسی پزشکی (هیات علمی پاره وقت)
دکتر مژگان محمدی، دانشیار ایمونولوژی پزشکی با گرایش بالینی (هیات علمی پاره وقت)

واحد پژوهشی چیست ؟

دانشگاه با مأمور کردن برخی از اعضای هیئت علمی آموزشی (به صورتی که بیش از ۶ واحد درسی در ترم ارائه نکنند) یا جذب هیئت علمی پژوهشی، نهاد جدیدی را در دانشگاه راه اندازی می‌کند (امکانات اولیه را تخصیص می‌دهد) این واحد پژوهشی باید در زمینه‌های تخصصی و با هدف و رسالتی مشخص و محدود در گروه‌های پژوهشی خود فعالیت نماید. نیاز ضروری به انجام پژوهش برای کشور در موضوع فعالیت آن واحد پژوهشی، توسط معاونت پژوهشی وزارت علوم تأیید می‌شود. طبعاً موضوع فعالیت واحد پژوهشی نمی‌تواند عناوین گروه‌ها و دانشکده‌های آموزشی باشد. به ازاء هر گروه پژوهشی سه نفر استادیار شامل یکنفر پژوهشگر شاخص و دارای سابقه علمی برجسته در موضوع ضروری است. واحدهای پژوهشی نوع ۱ به علت نداشتن تقاضا در موضوع پژوهش و نیز تشخیص دولت در نیاز به انجام پژوهش در موضوع عمدتاً متکی به منابع مالی دولتی فعالیت می‌کنند و به همین دلیل باید دارای رسالتی بسیار مشخص و محدود و نیز دارای هیئت علمی پژوهشی تمام وقت برای واحد پژوهشی یا مأمور به آنجا باشند. اگر این واحد پژوهشی در ۱ یا ۲ سال پس از اخذ موافقت اصولی خود و ۲ سال پس از اخذ موافقت قطعی خود در ارزیابی‌های وزارت علوم به رتبه‌های بالا دست یافت، توسط وزارت علوم برای اخذ زدیف اعتباری به سازمان مدیریت معرفی می‌شود.

افیلیشن مرکز تحقیقات آلرژی

مرکز تحقیقات آلرژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

Allergy Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

اطلاعات مرکز تحقیقات آلرژی

چشم انداز (VISION):

ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات بهداشتی درمانی، بهبود وضعیت سلامت جامعه و تولید علم در زمینه بیماریهای آلرژي با تکیه برامکانات بالقوه و موجود دردانشگاه و در منطقه جغرافیائی شمال شرق و شرق کشور

رسالت یا ماموریت (MISSION):
با استعانت از الطاف الهی و بهره گیری از متخصصین و پژوهشگران خبره در علوم مرتبط، مرکز تحقیقات آلرژي دانشگاه :علوم پزشکی مشهد قصد انجام مأموریتهای ذیل را دارد 
  1. انجام تحقیقات بنیادین و کاربردی در زمینه های اپیدمیولوژی، پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای آلرژي با تمرکزبر شیوه های نوین و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی
  2. تولید علم در زمینه بیماریهای آلرژي با تکیه بر توان علمی اساتید و محققین دانشگاه
  3. همکاری با مراکز علمی معتبر داخل کشور بویژه مراکز تحقیقات مصوب دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  4. همکاری با مراکز علمی معتبر خارج کشور
  5. ارائه مشاوره به مسئولین سلامت استان بویژه در زمینه ارتقاء کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انواع آلرژي
  6. ارائه مشاوره به بیماران و خانواده های آنان در زمینه مدیریت و پیشگیری بیماری با استفاده از تحقیقات مبتنی بر شواهد
  7. برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی در زمینه بیماریهای آلرژي
  8. همکاری با صنعت جهت کنترل تولیدات هایپوآلرژن و غیر آلرژن
امکانات و توانمندی ها:
  • آزمایشگاه ایمونوبیوشیمی، پژوهشکده بوعلی: سانتریفوژ یخچالدار سیگما،الایزا ریدر، کروماتوگرافی فشار مایع، اسپکتروفتومتر، Micro-Cenvac، سانتریفوژ یخچالدار، مینی اسپین، ترموسایکلر، انکوباتور، گرادیانت ترموسایکلر، سانتریفیوژ، درای بلاکر، استیرر،pH  متر، استیرر، ترنسلومینیتور، ژل داک، مبدل الکتریکی، الکتروفورز SDS- PAGE
  • کلینیک آلرژی و ایمونولوژی بیمارستان قائم: معاینه و انجام تست های آلرژیک جهت بیماران
 
اولویت های پژوهشی و گرایش پژوهشی (Research Line):
بیماری‌های آلرژی (پاتوژنز و درمان) آسم، رینیت آلرژیک، اگزمای آتوپی، کهیر مزمن، ایمونوتراپی و ارائه پروتوکل های جدید،‌ تولید آلرژن ها و مشخص نمودن آلرژن های جدید منطقه، نقص ایمنی اولیه و HTLV-۱

ارزشیابی سالانه مرکز تحقیقات آلرژی

در این فرآیند ارزشیابی بصورت سالانه با مشارکت مراکز و با توجه به شاخص های خاصی و بر اساس جستجوی اطلاعات طبق افیلیشن استاندارد بر مبنای سه پایگاه ISI, PubMed, Scopus انجام شده و تحت نظارت تیم ارزشیابی ستاد، امتیازات محاسبه و وزن هر شاخص اعمال گردیده و در انتها نتایج رتبه بندی اعلام می شود.

سال 13979%
سال 13966%
سال 13957%
سال 139455%
سال 139337%

فعالیت های مرکز تحقیقات آلرژی

کتاب ها

کتاب های ترجمه شده یا تالیف شده اعضا مرکز

پمفلت های آموزشی

بروشور ها و پمفلت های آموزشی مرکز جهت مطالعه بیماران

مقالات

مقالات چاپ شده در ژورنال های علمی توسط اعضا مرکز

کنگره ها و سمینار های مرکز

کنگره ها، سمینار ها و کارگاه های برگزار شده توسط مرکز تحقیقات آلرژی

طرح های تحقیقاتی

طرح های تحقیقاتی پایان یافته و در درست اجرا اعضا مرکز

برونداد پژوهشی

اختراعات و دستاورد های مرکز تحقیقات آلرژی

پژوهان

سیستم جامع اطلاعات پژوهشی

IRCT

سامانه ثبت کارآزمایی بالینی

کمیته ملی اخلاق

کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

SJR

Scientific Journal Rankings

سامانه نوپا

نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران

ORCID

Connecting Research and Researchers