تماس با ما

آدرس :
مشهد ، مرکز آموزشی و پژوهشی قائم (عج)-  بخش ایمونولوژی بالینی- مرکز تحقیقات آلرژی
 
شماره های تماس :
8012770-0513
8458769-0513
 
وب سایت :

 ایمیل:
arc[at]mums.ac.ir 


کارشناس پژوهشی :
رقیه پایدار

سومین همایش بین المللی ایمونولوژی