اساسنامه مرکز تحقیقات آلرژی

 

این گروه در سال 1358 تشکیل شده است . با گذشت زمان و با مدیریت افراد دلسوز سیر صعودی را به طور مستمر طی کرد و هم اکنون تعداد زیادی دانشجو در دوره های Basic وClinical در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، PhD ایمونولوژی و فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی آموزش داده و سالانه تعداد زیادی با رتبه بالا فارغ التحصیل و جذب مراکز آموزشی کشور می شوند .

چکیده ای از عملکرد گروه ایمونولوژی و آلرژی

پس از گذشت سال ها با استعانت از الطاف الهی و با تلاش و پیگیری مستمر اساتید هم اکنون گروه علاوه بر آزمایشگاه های رفرانس ، دارای آزمایشگاه های تحقفیقاتی ایمونوبیوشیمی ، سلولی مولکولی ، ایمونوژنتیک بوده و بااکثر گروه های بالینی در انجام طرح های تحقیقاتی همکاری نزدیک و پیوسته ای دارد

همجنین با دارا بودن توان تربیت و آموزش دانشحویان دوره فوق تخصصی کلینیکال ایمونولوژی و آلرژی، با موافقت معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از سال 87 مجوز تاسیس بخش ایمونولوژِی و آلرژی بالینی را در مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني قائم(عج) کسب نموده و درحال احداث می باشد.

طیف فعالیت ها وخدمات ارائه شده در این گروه در سه زیرگروه کلی به شرح ذیل می باشد:

 1. خدمات درمانی
 2. فعالیت های آموزشی
 3. فعالیت های پژوهشی
 4. خدمات درمانی

گروه ایمونولوژی و آلرژی دارای درمانگاه فعال روزانه ( دو روز در هفته ) بوده مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني قائم(عج) و علاوه بر آن بصورت مستمر ویزیت بیماران مراجعه کننده سرپایی به بخش ، وبیماران مشاوره ای ارجاعی ازطرف سایر متخصصین و یا مشاره بیماران بستری در سایر بخش های بیمارستان های دانشگاه را به عهده دارد .

IVIG تراپی بیماران مبتلا یه نقص ایمنی مستقیما زیر نظر گروه ایمونولوژِی در مرکز آموزشی ،درمانی قائم (عج) صورت می پذیرد.

فعلا در بخش توراکس مرکز آموزشی ،درمانی قائم (عج) بیماران مبتلا به نقص ایمنی و آلرژِی نیازمند به بستری را پذیرش می نماید.
 

انواع فعالیت های درمانی

      
 1. ویزیت بیماران سرپایی
 2. ویزیت بیماران بستری
 3. مشاوره
 4. تست پوستی پریک
 5. اسپیرومتری کودکان
 6. تست های تشخیصی نقص ایمنی
 7. IVIG تراپی
 8. ايمونوتراپي
 
 
فعالیت های آموزشی

گروه ایمونولوژی و آلرژی از نظر آموزشی از جمله گروه های پرکار به شمار مي رود به صورتی که:

آموزش و تربیت دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، PHD و فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی را به عهده دارد

آموزش تئوری و عملی واحد ایمونولوژی در دانشکده پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، پیراپزشکی و پرستاری ومامایی

آموزش واحدهای مرتبط در سایر گروه های برای مقاطع کارشناسی ارشد و PhD در دانشگاه

در حال حاضر 3 دستیار فوق تخصصی ، 12 دانشجوی دوره PhD و 16 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در گروه ایمونولوژی و آلرژ ی در حال آموزش می باشند.
 

فعالیت های پژوهشی

گروه ایمونولوژی و آلرژی به موازات خدمات درمانی فوق و فعالیت آموزشی قابل توجه، نسبت به امر پژوهش نیز توجه ویژه داشته است. در این زمینه توجه به موارد ذیل مؤید اهتمام خاص اعضای گروه به مقوله تحقیق می باشد. تعداد طرح های پژوهشی سه سال گذشته که مجری اصلی آن ها حداقل یکی از اساتید گروه ایمونولوژی وآلرژی می باشند، بیش از 100 طرح در حال اجرا یا پایان یافته است.

تقریبا به همین تعداد نیز طرح های پژوهشی دیگری وجود دارد که در آن ها به عنوان همکار طرح فعاليت دارند.

برونداد سه سال گذشته اعضاء گروه

تعداد مقاله هایی که طی سه سال گذشته توسط اعضای گروه در پایگاه ISI و PubMed بصورت Original article وCase report نمايه شده است بیش از70 عدد می باشد.

سومین همایش بین المللی ایمونولوژی