كتابهاي منتشر شده مرکز تخقیقات آلرژی

 

طب گياهي
دکتر رضا فرید حسینی
       

 ايمونولوژي سلولي مولکولي
دکتر رضا فرید حسینی
         
 مباني ايمونولوژي
دکتر رضا فرید حسینی
               
آلرژی چیست؟
دکتر رضا فرید حسینی
 
 سرطان چیست؟
دکتر رضا فرید حسینی
 
 دیابت چیست؟
دکتر رضا فرید حسینی
 
 
           
آنافیلاکسی
دکتر رضا فرید حسینی
     ايمونولوژي عملي
 دکتر عبدالرضا وارسته
 
  وسترن بلاتینگ: راهنمای نظری و عملی
پدیدآورنده:
محمدعلی عصاره زادگان، عبدالرضا وارسته، مجتبی سنکیان
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 15 تیر، 1387  
 
 
     
 
   
 بیماری های متابولیک مادرزادی: اختلالات اسیدهای آمینه
پدیدآورنده: نوریه شریفی، عبدالرضا وارسته،
اعظم شفائی
ناشر: وارستگان - 13 آذر، 1389
     آلرژی غذایی و مواد غذایی آلرژی زا

پدیدآورنده: عبدالرضا وارسته، رامین قاسمی
ناشر: پیوند مهر - 02 بهمن، 1386

 
روشهای عملی در ایمونولوژی

پدیدآورنده: محمود محمودی، عبدالرضا وارسته،
مجتبی سنکیان،مریم راستین، محسن تهرانی،
عبدالعظیم بهرامی،فرحزاد جباری آزاد
ناشر: پیوند مهر - 04 دی، 1386
 
 
     
 
   
بیماری های متابولیک مادرزادی

پدیدآورنده: نوریه شریفی، عبدالرضا وارسته، اعظم شفائی
ناشر: وارستگان - 13 آذر، 1389
 

 گیاهان آلرژی زای شایع ایران

پدیدآورنده: عبدالرضا وارسته، ملیحه صابرافشاریان،مرضیه سامعی،مجتبی سنکیان، مهدیه محسنی شهری
ناشر: واژگان خرد - 05 تیر، 1386


 بیماری های متابولیک مادرزادی: اختلالات اکسیداسیون اسیدهای چرب
 
پدیدآورنده: نوریه شریفی، عبدالرضا وارسته، اعظم شفائی
ناشر: وارستگان - 13 آذر، 1389
 
 
           
روشهاي عملي در ايمونولوژي
 
دکتر عبدالرضا وارسته
 

  آلرژی و مواد آلرژی زا

پدیدآورنده: عبدالرضا وارسته، ملیحه صابرافشاریان (مترجم)،

مرضیه سامعی (مترجم)
ناشر: واژگان خرد - 1383


 اختلالات اسيدهاي ارگانيك
 
پدیدآورنده: دكتر عبدالرضا وارسته، دكتر نوریه شریفی،اعظم شفائی
ناشر: وارستگان

 
 
     
 
   
اختلالات متابوليسم كربوهيدرات ها
 
 پدیدآورنده: دكتر عبدالرضا وارسته، دكتر نوریه شریفی،اعظم شفائی
ناشر: وارستگان
   آسم
 
دکتر فاطمه بهمنش
فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
 مبانی ایمنی شناسی  
مبانی ایمنی شناسی:
کارکردها و اختلالهای سیستم ایمنی
 
دکتر رضا فرید حسینی
 ناشر: حیان 17 - اسفند، 1384
 
 
     
 
   
 ایمونولوژی سلولی و مولکولی
 ایمونولوژی سلولی و مولکولی
 
دکتر رضا فرید حسینی
 ناشر: اباصالح، حیان - 08 مرداد، 1386
     ایمونولوژی سلولی و مولکولی
 
دکتر رضا فرید حسینی
ناشر: اباصالح، حیان - 03 دی، 1387
 
 ويروس HTLV-1  ويروسHTLV-1 وبيماريهاي وابسته
 
 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 سال چاپ :1388
 
 
     
 
   
 آسم و حاملگی
 آسم و حاملگی
 
دکتر رضا فرید حسینی
ناشر: صدا - 1382
   ايمونولوژي سلولي و مولكولي  ايمونولوژي سلولي و مولكولي
 
دکتر رضا فرید حسینی
 
 آلرژي به زنبور گزيدگي .حساسيت زدايي

 آنافيلاكسی . آلرژي به زنبور گزيدگي حساسيت زدايي

سال انتشار: 1374
ناشر : جهاد دانشگاهي واحد مشهد

 
 
     
 
   
 ایمونولوژی سلولی ملکولی
ایمونولوژی سلولی و مولکولی
 
دکتر رضا فرید حسینی
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 02 تیر، 1387
   مبانی ایمونولوژی  مبانی ایمونولوژی: اعمال و اختلالات سیستم ایمنی
 
دکتر رضا فرید حسینی
ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد مشهد) - 19 فروردین، 1385
 
   درسنامه طب کودکان نلسون: ایمونولوژی
 
دکتر رضا فرید حسینی
 ناشر: اباصالح، حیان - 13 شهریور، 1387
 
 
     
 
   
 
 مبانی ایمونولوژی
 
دکتر رضا فرید حسینی
 ناشر: به نشر - 1382
     مبانی ایمنی شناسی معنوی
 
دکتر رضا فرید حسینی
 ناشر: به نشر - 1381
 
   رموز موفقيت در تغذيه
 
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد – معاونت پژوهشی
 نويسندگان : دكتر جعفر زاده – دكتر كياني فر
 
 
     
 
   
 
ورزش در بیماری های شایع کودکان
 
دكتر كياني فر
ناشر : خانه پژوهش -  آبان، 1388
    تغذیه در بیماریهای کودکان
 
دكتر كياني فر 
 ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

   
 
 
 

سومین همایش بین المللی ایمونولوژی