دریافت نشان دولتی پژوهش به دکتر رضافرید حسینی عضو مرکز تحقیقات آلرژی


نشان دولتی پژوهش به دکتر رضافرید حسینی عضو مرکز تحقیقات آلرژی در سفر اخیر ریاست جمهوری محترم جناب آقای دکتراحمدی نژاد به مشهد در سالن همایشهای صبا صدا و سیما اهدا شد.

 


سومین همایش بین المللی ایمونولوژی