یازدهمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران

 

 
شرکت اعضای مرکز تحقیقات آلرژی در یازدهمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران در مرکز همایشهای برج میلاد در تاریخ 7 الی 10 اردیبهشت 1391
 
عناوین سخنرانی:

 - Leukocyte Adhesion Deficiencies(LADs),
- Study of Sublingual Immunotherapy in Allergic Rhinitis
- Effect of Immunotherapy on the regulatory T cell and Th17 Gene Evaluation of Expression and clinical manifestation in the Patients with Allergic Rhinitis
 - Allergen Immunotherapy: when? And current situation
 
 
 
                                                           

                                                         

 

سومین همایش بین المللی ایمونولوژی