سومین همایش بین المللی ایمونولوژی

IMAGE
آسم چیست!؟
یکشنبه, 21 تیر 1394
آسم چیست؟ مرکز تحقیقات آلرژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه مطلب...
IMAGE
آزمون کنترل آسم ACT
پنج شنبه, 25 دی 1393
آزمون کنترل آسم (ACT) دانشگاه علوم پزشکی مشهد مرکز تحقیقات آلرژی ادامه مطلب...
IMAGE
آسم و حاملگی
یکشنبه, 21 تیر 1394
آسم و حاملگی مرکز تحقیقات آلرژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه مطلب...
IMAGE
آلرژن های داخل منزل
پنج شنبه, 25 تیر 1394
آلرژن های داخل منزل گردآوری: نازیلا آریایی دانشجوی دکتری پژوهشی آلرژی بازبینی: دکتر فرحزاد جباری آزاد- دانشیار آلرژی و ایمونولوژی ادامه مطلب...
IMAGE
آلرژی به گرد و غبار منزل
یکشنبه, 21 تیر 1394
آلرژی به گرد و غبار منزل گردآوری: دکتر هما صدری ، فلوی فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بازبینی: دکتر فرحزاد جباری آزاد، دانشیار گروه آلرژی و ایمونولوژی ادامه مطلب...